V T H O U S E _AN PHÚ (Sao chép)

  • Công trình : V T H O U S E _AN PHÚ
  • Địa điểm : P. An Phú, TP. Tam K
  • Diện tích đất : 6×2
  • Diện tích xây dựng : 6x 16.5

Thông tin dự án:

Khách hàng:
Đang cập nhật...
Địa chỉ:
Đang cập nhật...
Hạng mục:
Đang cập nhật...
Diện tích:
Đang cập nhật...
Năm thi công:
Đang cập nhật...
Giới thiệu chung về dự án:
Đang cập nhật...
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thi công xây dựng và thiết kế những mẫu nhà đẹp nhất.